coclimburg.nl
Internationale dag van transgender zichtbaarheid - COC Limburg
Bewerkt op: 31 maart 2019 Vandaag is het de Transgender Day of Visibility, de dag van de zichtbaarheid van transgenders. Transgender is volgens Movisie een verzamelterm: "… voor alle personen bij wie de biologische aanduiding 'man' of 'vrouw' niet vanzelfsprekend overeenkomt met hun genderidentitei