coclimburg.nl
Speerpunten COC Limburg - COC Limburg
COC Limburg streeft naar een diverse en inclusieve samenleving, die werk maakt van lhbti-emancipatie, zodat lhbti’s volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen. Om dit streven te bereiken, hebben we de volgende 10 speerpunten uitgezet: Wij gaan door met: