coclimburg.nl
Goed Gedrag
Bij alle COC lidverenigingen in Nederland geldt één federatie brede Code Goed Gedag. Onderdeel daarvan zijn omgangsregels, waarmee we goed gedrag bevorderen en iedereen een veilige plek willen bied…