coclimburg.nl
Samenstelling bestuur - COC Limburg
In de vorige Nieuwsbrief meldden we dat penningmeester Philippe Courbois tijdens de Algemene Ledenvergadering van COC Nederland verkozen is tot secretaris van het bestuur van COC Nederland. Op 14 oktober nemen we afscheid van hem tijdens een feestelijke receptie ter gelegenheid van het 45-jarig be