coclimburg.nl
Regenboogprokkel Maastricht
Op 14 juni 2017 zal de eerste Regenboogprokkel Maastricht plaatsvinden! Een prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Een dag waarbij we sam…