coclimburg.nl
Regenboogprokkel Maastricht - COC Limburg
Op 14 juni 2017 zal de eerste Regenboogprokkel Maastricht plaatsvinden! Een prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Een dag waarbij we samen aan de slag gaan om de vooroordelen terug te dringen. COC Limburg daagt iedereen uit om mee te denken, mee