coclimburg.nl
Geschiedenis - COC Limburg
1. Inleiding Het ontstaan en de geschiedenis van COC Limburg kunnen niet los gezien worden van de geschiedenis van het landelijk COC. Het COC kan gezien worden als de opvolger van het Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee (NWHK), dat in 1912 door jhr.dr. Jacob Schorer werd opgericht. Dit