coclimburg.nl
Onderzoek: GSA-aanpak op scholen werkt!
Uit donderdag gepubliceerd onderzoek van Movisie en Universiteit van Amsterdam blijkt dat deelname aan een Gender & Sexuality Alliance (GSA) de positie van lhbt-leerlingen op vmbo-scholen aanzi…