coclimburg.nl
Een mooie start voor Regenboogprovincie Limburg - COC Limburg
Na het akkoord in de Provinciale Staten van Provincie Limburg op 3 november 2017 om Limburg te dopen tot Regenboogprovincie, is er nu een eerste grote 'boost' voor de belangenverenigingen van lhbti's in de Limburgse samenleving. Een mooie kans voor allen die zich inzetten voor diversiteit en lhbti'