coclimburg.nl
Meer maatregelen nodig voor transgender emancipatie - COC Limburg
COC Nederland roept de regering op tot aanvullende maatregelen ter bevordering van transgender emancipatie. Met de oproep regeert de lhbti-belangenorganisatie op de zorgelijke conclusies uit het rapport Transgender personen in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Uit het SCP-rap