coclimburg.nl
Lhbt-jongeren met handicap of beperking meer last van pesterijen
Mensen met een handicap of (mentale) beperking hebben nog vaak te maken met discriminatie. Maar lhbt’s mét een handicap of (mentale) beperking hebben nog meer te maken met discriminatie en ho…