coclimburg.nl
John Niessen
Algemeen bestuurslid: Diversiteit John Niessen is geboren op 6 juni 1967 en woont bijna zijn hele leven in Amstenrade. Na 10 jaar samen te hebben gewoond met zijn partner Patrick, tekende zij als e…