coclimburg.nl
GSA - COC Limburg
Een Gay Straight Alliance (GSA) is een groep leerlingen en docenten die willen dat hun school veilig is voor iedereen. Op elke school worden sommige leerlingen niet voor vol aangezien. Er is iets met hen aan de hand: ze kunnen en willen niet ‘normaal’ doen. Maar wat is ‘normaal’? Dat jongens op me