coclimburg.nl
Genderqueers, voor mensen buiten de hokjes van man/vrouw - COC Limburg
COC Limburg start met een nieuw initiatief genaamd Genderqueers. Op vrijdag 19 oktober zal de eerste proefbijeenkomst plaatsvinden, achter in het pand van COC Limburg. Het project is speciaal voor mensen die zich identificeren buiten de binaire hokjes van man/vrouw, jongen/meisje, of waarbij de gend