coclimburg.nl
Film "Before the Last Curtain Falls" te zien op Docfest - COC Limburg
Docfest is een toegankelijk documentaire filmfestival met een grensoverschrijdend karakter. Rondom het thema grens in de breedste zin van het woord zet Docfest documentairefilms en hun makers in de schijnwerpers. In de films staan mensen, hun verhalen, levens en werelden, centraal. Het toneelstuk