coclimburg.nl
Code Goed Gedrag - COC Limburg
Bij alle COC lidverenigingen in Nederland geldt één federatie brede Code Goed Gedrag. Onderdeel daarvan zijn omgangsregels, waarmee we goed gedrag bevorderen en iedereen een veilige plek willen bieden. Om ongewenst gedrag serieus uit te bannen is er een onafhankelijke klachtencommissie die werkt voo