coclimburg.nl
COC Nederland positief over voorstel zorgvuldigere beoordeling lhbti-asielzoekers - COC Limburg
Het COC is positief over een voorstel van de vier coalitiepartijen om de beoordelingsprocedure voor lhbti-asielzoekers te verbeteren. De belangenorganisatie dringt hier al lang op aan. D66-Kamerlid Maarten Groothuizen doet het voorstel woensdag bij de begrotingsbehandeling van Justitie & Veiligh