coclimburg.nl
COC Limburg zoekt coördinator Cocktail - COC Limburg
Het Cocktailproject richt zich op (lhbt)-asielzoekers en is opgezet om deze groep sociaal contact te bieden. Lhbt-asielzoekers missen vaak het ondersteunende netwerk van familie en/of landgenoten en voelen zich vaak onveilig in de asielzoekerscentra. Velen ervaren hierdoor een sociaal isolement en h