coclimburg.nl
COC Limburg en christelijke studentenvereniging Lux ad Mosam hangen samen regenboogbanieren uit - COC Limburg
Naar aanleiding van de commotie rond de Nashville-verklaring, zullen COC Limburg en de christelijke studentenverenging Lux ad Mosam op vrijdag 11 januari 2019 samen twee grote regenboogbanieren bevestigen aan het pand aan de Bogaardenstraat 43 in Maastricht. Lux ad Mosam en COC Limburg zijn gevesti