coclimburg.nl
COC Limburg 45 jaar - COC Limburg
Op 14 oktober jl. tijdens een spetterende receptie vierde COC Limburg haar 45-jarig jubileum. De receptie stond in het teken van de feestelijke gelegenheid, alsmede het afscheid van het dagelijks bestuur. Er werd aandacht geschonken aan de vele mijlpalen die COC Limburg in haar 45 jaar bestaan behaa