coclimburg.nl
Bisschop De Korte van Den Bosch neemt Het Grote Roze Boek voor de Katholieke Kerk in ontvangst - COC Limburg
Op 4 juli 2017 heeft Bea Tilanus, auteur van Het Grote Roze Boek voor de Katholieke Kerk, het eerste exemplaar van haar boek aan bisschop De Korte van Den Bosch aangeboden. In bijzijn van verschillende delegatieleden verklaarde de bisschop het boek te zullen lezen en kerkhistorici en moraaltheologen