coclimburg.nl
Amsterdamse afschaffing gemeentelijke geslachtsregistratie ‘voorbeeld tot navolging’
COC Nederland vindt het besluit van de gemeente Amsterdam om geslachtsregistratie in gemeentelijke formulieren zoveel als wettelijk mogelijk is te schrappen een stap in de goede richting en een voo…