coclimburg.nl
Algemene Ledenvergadering op 14 oktober in de Rebelle - COC Limburg
Geachte leden, Het bestuur van COC Limburg nodigt u allen uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 14 oktober 2017, aanvang 17.30 uur in de Rebelle aan de Kesselskade 43 te Maastricht. Omdat we aansluitend verder gaan met de receptie t.g.v. ons 45-jarig bestaan bent u vanaf 16.30 uur welko