coclimburg.nl
Algemene ledenvergadering (najaar) op 20 november
Geachte leden, Het bestuur van COC Limburg nodigt u allen uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 20 november 2018, aanvang 20.00 uur in Café Rosé aan de Bogaardenstraat 43 te Maastricht. …