coclimburg.nl
Algemene ledenvergadering (najaar) op 20 november - COC Limburg
Geachte leden, Het bestuur van COC Limburg nodigt u allen uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 20 november 2018, aanvang 20.00 uur in Café Rosé aan de Bogaardenstraat 43 te Maastricht. Agenda Opening en instellen stembureau Mededelingen Notulen ALV van 27 juni 2018* Werkplan 2019* Be