coclimburg.nl
Algemene Ledenvergadering COC Limburg op 30 november - COC Limburg
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van COC Limburg komt er weer aan. De leden van COC Limburg komen twee maal per jaar in vergadering bijeen. In de vergadering van het voorjaar legt het bestuur verantwoording af over het voorbije jaar. In de vergadering van het najaar maakt het bestuur haar plannen