coclimburg.nl
Algemene ledenvergadering
De leden van COC Limburg komen twee maal per jaar in vergadering bijeen. De vergadering in het voorjaar legt het bestuur verantwoording af over het voorbije jaar. De vergadering van het naja…