coclimburg.nl
Aan alles komt een Eind! - COC Limburg
Zo heb ik besloten om mijn functie als bestuurslid - veiligheidscoördinator en vrijwilliger van COC Limburg te beëindigd. Ik heb me meer dan 15 jaar met veel plezier ingezet voor COC Limburg en haar doelen. En met veel enthousiaste vrijwilligers mogen samenwerken. Zeker mijn functie als veiligheids