coachsidan.se
Passningsövning 20
Förklaring: Passningsövning utan avslut, passa ta ny yta, passa ta ny yta, och så forsätter det till ni blåser av. Syfte: Give and go