cns.ba
Održana promocija izdanja BALANS-a i CNS-a u Travniku | Centar za napredne studije
U Gradskoj biblioteci u Travniku održana je promocija djela Diplomatija i diplomatska praksa u ranom islamskom periodu i Institucije islamske civilizacije čiji su izdavači Balkanski centar za analizu i studije i Centar za napredne studije.