cns.ba
Novo izdanje: Slabljenje islamske civilizacije i njena obnova | Centar za napredne studije
Sredinom 2019. godine, u izdanju Centra za napredne studije iz štampe je izašla publikacija "Slabljenje islamske civilizacije i njena obnova: obrazovni i odgojni korijeni" autora Abdulhamida Ebu Sulejmana. Ona predstavlja bosanski prijevod djela "Inhiyār al-ḥadara al-islāmiyya wa iʿāda binā'ihā al-ğuḏūr al-ṯaqāfiyya wa al-tarbawiyya" koji je pripremio Berin Bajrić.