cns.ba
Sarajevo: radionica o udžbenicima za vjerske škole | Centar za napredne studije
Centar za napredne studije je, u saradnji sa Albanskim institutom za islamsku misao i civilizaciju, Islamskom zajednicom u BiH i Georg Eckert institutom za istraživanje udžbenika, 26. i 27. juna u Sarajevu realizirao radionicu za poboljšanje udžbenika za vjerske škole na području jugoistočne Evrope.