cns.ba
Sarajevo: Konferencija o islamskom bankarstvu i finansijama | Centar za napredne studije
Evropsko udruženje za islamsku ekonomiju, bankarstvo i finansije (EUIEBIF) u saradnji s Islamic Development Bank (IDB), Centrom za islamsku ekonomiju bankarstvo i finansije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (CIEBF) i Islamskim institutom za razvoj i istraživanje (IRTI), uz podršku Centra za napredne studije (CNS) organiziralo je u Sarajevu 31. oktobra i 1. novembra ove godine, 7. međunarodnu konferenciju o islamskom bankarstvu i finansijama.