cns.ba
Kako je došlo do rascepa? | Centar za napredne studije
Neke razlike između sunita i šiita, iako nisu teološke, veoma su emotivne, poput one oko uloge pojedinih ličnosti iz rane istorije islama.