cns.ba
Modul: „Muslimani u Evropi“ | Centar za napredne studije
U toku je upis polaznika/ca na tematski modul „Muslimani u Evropi“. Kroz ovaj kvalitetan, informativan i pažljivo koncipiran ciklus predavanja vodit će nas Muhamed Jusić, islamski teolog i analitičar.