cns.ba
Završen modul “Čovjek i Kur'an iz perspektive savremenosti” | Centar za napredne studije
CEI “Nahla” je u saradnji s Centrom za napredne studije u periodu novembar 2016-januar 2017. realizirala tematski modul “Čovjek i Kur’an iz perspektive savremenosti”. Modul je uspješno završilo 48 polaznika/ca.