cns.ba
Prijeti li BiH nova radikalizacija? | Centar za napredne studije
BiH, kao ni jedna druga zemlja, nije imuna na terorizam, a strahove pojačavaju nesređeno stanje u državi, ali i prisustvo radikalnih grupa, čija učenja i shvaćanja nisu tipična za bosanskohercegovačku tradiciju.