cns.ba
Susret arapske logike i ilm al-kalama u arapskoj retorici | Centar za napredne studije
Centar za napredne studije i Kalam Research and Media iz Dubaija predstavljaju publikaciju Susret arapske logike i ilm al-kalama u arapskoj retorici autora Munira Mujića. U ovoj knjizi dat je i kratak historijsko-tematski pregled razvoja arapske retorike, kao i kratka analiza epistemološkog supstrata na kojem se razvijala arapska retorika. Pored ovoga, dat je i kratak pregled glavnih....