cns.ba
Studije o šerijatskom pravu i institucijama | Centar za napredne studije
Islamsko pravo (šerijat) predstavlja normativni aspekt islama a islamska pravna nauka (fikh) jednu od najznačajnijih disciplina u kulturnoj historiji muslimana. Život svake muslimanske skupine neodvojivo je povezan sa pridržavanjem šerijata i njegovanjem fikha. Iznevjeravanje šerijata dovodi u pitanje islamski identitet pojedinca i grupe a zanemarivanje fikha otežava ili onemogućava valjano prevođenje naloga Božijega zakona u....