cns.ba
Sekularizam u suočavanju sa islamom | Centar za napredne studije
Osuda fundamentalizma u Francuskoj, kroz zakon protiv nošenja marame i deportaciju imama, prerasla je u sistematski napad na sve muslimane i islam. Ovo neprijateljstvo utemeljeno je na uvjerenju da se islam ne može integrirati u francusko, a time ni u sekularno i liberalno društvo. Ali, kako Olivier Roy pojašnjava u ovoj knjizi, muslimanski intelektualci omogućili....