cns.ba
Samovrednovanje odgojno-obrazovnog rada u bosanskohercegovačkim medresama - Centar za napredne studije
Centar za napredne studije i Izdavačka kuća Ilum predstavljaju publikaciju Samovrednovanje odgojno-obrazovnog rada u bosanskohercegovačkim medresama autorice Dine Sijamhodžić-Nadarević. Knjiga predstavlja dopunjeni i dorađeni magistarski rad odbranjen na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 2009. godine. Dina Sijamhodžić-Nadarević je u svom djelu ponudila probrane teorijske odrednice samovrednovanja kao strategije unapređivanja kvaliteta odgojno-obrazovnog rada. One se izložene empirijskoj provjeri čime je ideja samovrednovanja aktualizirana. Vrijednost ovog