cns.ba
Rasprave o vjerskom diskursu, politici i obrazovanju | Centar za napredne studije
Krajem 2018. godine, u izdanju Centra za napredne studije iz štampe je izašla publikacija Rasprave o vjerskom diskursu, politici i obrazovanju (Izbor tekstova) autora Abdulhamida Ebu Sulejmana. Tekstove su odabrali i preveli Munir Mujić, Amrudin Hajrić i Aid Smajić. Izabrani tekstovi tretiraju pitanja savremenog islamskog diskursa, nasilja i vođenja političke borbe u islamskoj misli kao....