cns.ba
Priča o Kur'anu: historija Kur'ana i njegovo mjesto u životu muslimana | Centar za napredne studije
Početkom mjeseca februara 2015. godine, u suizdavaštvu Centra za napredne studije i Izdavačkog centra Islamske zajednice u BiH El-Kalem, iz štampe je izašla knjiga naslovljena sa Priča o Kur’anu: historija Kur’ana i njegovo mjesto u životu muslimana. Knjiga predstavlja prijevod drugog izdanja publikacije originalnog naslova The Story of the Qur’an: Its History and Place in Muslim Life autorice....