cns.ba
Myth of Bosniak Pan-Islamism | Centar za napredne studije
Krajem mjeseca oktobra 2015. godine, u izdanju Centra za napredne studije, iz štampe je izašla knjiga Myth of Bosniak Pan-Islamism, autora Amira Karića. Publikacija predstavlja prijevod djela originalnog naslova Panislamizam u Bosni na engleski jezik, a koje je prevela Amila Karahasanović. Tokom XX stoljeća, posebno tokom njegove druge polovine, pojam panislamizam je često upotrebljavan kao politička optužba upućivana na....