cns.ba
Muhammad Asad: Tumač Kur’ana za Zapad | Centar za napredne studije
Sredinom 2017. godine, u izdanju Centra za napredne studije iz štampe je izašla publikacija Muhammad Asad: Tumač Kur’ana za Zapad autora Rifeta Šahinovića. Publikacija predstavlja prerađenu doktorsku disertaciju autora odbranjenu na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu pod nazivom “Muhammed Asad – potraga za racionalnošću u klasičnim komentarima Kur’ana”. Knjiga Muhammad Asad: Tumačenje Kur’ana za Zapad¨ ima širi i....