cns.ba
Mir i granice rata: prevladavanje klasične koncepcije džihada | Centar za napredne studije
Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja drugo izdanje djela Mir i granice rata: prevladavanje klasične koncepcije džihada autora Louaya M. Safija. Knjiga predstavlja bosanski prijevod djela Peace and the Limits of War: Transcending Classical Conception of Jihad koji je pripremio Enes Karić. Od svoga početka, Kur’an naglašava mir kao suštinsku islamsku vrijednost. Zapravo, termini....