cns.ba
Kur'anska vizija | Centar za napredne studije
Dr. Abdulhamid Ahmed Muhammed Ebu Sulejman rođen je u Mekki 1936. godine. Ekonomiju je završio na Kairskom univerzitetu 1963. godine a međunarodne odnose doktorirao 1973. godine na Univerzitetu Pensilvanija u Filadelfiji, SAD. Između ostalog, bio je generalni sekretar Svjetskog foruma islamske omladine (Nedwa), predsjednik i jedan od osnivača Međunarodnog instituta za islamsku misao (IIIT), Fondacije....