cns.ba
Integrativno čitanje Objave i univerzuma | Centar za napredne studije
Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja knjigu Integrativno čitanje Objave i univerzuma autora Tahe Džabira el-Alvanija. Knjiga predstavlja bosanski prijevod djela Al-Ǧamʿ bayn al-qirā’atayn: qirā’a al-waḥy wa qirā’a al-kawn koji je pripremio Ahmed Adilović. Prva je knjiga objave, koja se može čitati – a time mislimo na Kur’an – zato što je on jedina....