cns.ba
Završna ceremonija Balkanske škole za mlade za 2016. godinu | Centar za napredne studije
U srijedu, 28. decembra 2016. godine, povodom završetka programa Balkanske škole za mlade za 2016. godinu upriličena je svečana ceremonija dodjele certifikata za učesnike prve generacije ovog programa.