cns.ba
Nova generacija polaznika Balkanske škole za mlade | Centar za napredne studije
U utorak, 1. novembra 2016. godine, u Sarajevu je svečanim otvaranjem i uvodnim predavanjem počela realizacija programa pod nazivom Balkanska škola za mlade (Balkan Youth School) za drugu generaciju upisanih polaznika programa.