club-o.org
9月13號中秋節營業時間
綠色生活教育基金 預祝大家中秋節快樂! 9月13號(星期五),Club O店及活動報名處將提早於下午5:00休息,大家都提早回家慶團圓嚕喂~ 14號(星期六)照常營業 #中秋節 #中秋節快樂 #慶團圓 #ClubO #ClubO店 #蔬乎里蔬食廚房