cltbijlmer.nl
Juridische uitwerking van de Community Land Trust
In het Nederlandse recht kennen we geen rechtsvorm voor de Community Land Trust (CLT). De CLT kan wel als een concept worden gezien, waarbij een passende juridische constructie gevonden kan worden. Tijdens Springstof is er eerst een inventarisatie gemaakt over zaken die eigenlijk geregeld moeten zij